Η Μουσική του Στρατή Καλογερίδη στο Πεντάγραμμο


 


Κεντρική
Μόνιμα Κείμενα
Προσωρινά Κείμενα
Επίκαιρα
Μουσική Παράδοση
Σητειακές Κοντυλιές
Προσωπικές πληροφορίες

 


Η μουσική του Στρατή Καλογερίδη, όπως την τοποθετεί στην δισκογραφία του, είναι το απάνθισμα της καταγραμμένης στις παρτιτούρες του και εκείνης που παρουσίαζε στον Κρητικό λαό κατά τις ζωντανές εκτελέσεις με το βιολί του.

Είναι γνωστό, πως δεν είχε ληφθεί μέριμνα, ώστε οι δίσκοι που φέρουν καταγραμμένη τη μουσική αυτή να εξασφαλιστούν σε «αρχείο» Δημόσιο ή Δημοτικό. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό.

Η ιδέα ότι υπήρχε κίνδυνος η μουσική αυτή να παύσει να υπάρχει, μου προκαλούσε τρόμο, θλίψη και απογοήτευση.

΄Ετσι, άρχισα σιγά σιγά να σκέφτομαι την καταγραφή της σε παρτιτούρες.

Ξεκίνησα δηλά δηλά από τις «Μεταγραφές» για τη μουσική της Συλλογής-΄Εκδοσης του Δήμου Ηρακλείου, επειδή αυτές ήταν μεν εξασφαλισμένες από άποψης διατήρησης, αλλά γραμμένες για πιάνο.

Σκέφτηκα πως η «Μεταγραφή» τους για βιολί, θα διευκόλυνε την ενεργοποίησή τους με το παραδοσιακό αυτό μουσικό όργανο της Ανατολικής Κρήτης.

Στη συνέχεια, άρχισα τις εργασίες καταγραφής της μουσικής στις παρτιτούρες.

Αυτό το μουσικό έργο, ιδιαίτερα έπρεπε να διασφαλιστεί.

Η εργασία ήταν δύσκολη και επίπονη, γιατί η μουσική έπρεπε να αποδοθεί στο πεντάγραμμο όπως ήταν ηχητικά γραμμένη, ακούγοντάς την από φθαρμένους δίσκους με παράσιτα και με μειωμένη απόδοση πάνω από 60%.

Η εργασία αυτή είχε μεγάλη διάρκεια. ΄Αρχισε για τις «μεταγραφές» την 19ην Φεβρουαρίου 1996, συνεχίστηκε χωρίς διακοπή για την καταγραφή της μουσικής της δισκογραφίας και ολοκληρώθηκε την 16ην Νοεμβρίου 1997.

1. Τα μουσικά κομμάτια που «Μεταγράφτηκαν», εΊναι τα αναφερόμενα στα πιο πάνω ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ, παράγραφος 1, πλην των υποπαραγράφων: 1.3 – 1.4 – 1.9 – 1.14 – 1.19 – 1.21 – 1.22, επειδή τα μουσικά αυτά κομμάτια, είτε είναι γραμμένα μόνο για βιολί (τεμάχια 2), είτε αναφέρονται δυο φορές με το ίδιο περιεχόμενο μουσικής. Είναι επίσης και όσα παρουσιάζουν μια διαφορετική από τις συνηθισμένες κοντυλιές αίσθηση, όπως η υποπαράγραφος 1.14 «Κρητική μουσική in mi mιnore».

2. Τα μουσικά κομμάτια από τη δισκογραφία που καταγράφτηκαν σε παρτιτούρες, είναι όλα τα αναφερόμενα στο ίδιο πιο πάνω κείμενο των «Μουσικών έργων του Καλογερίδη», παράγραφος 2 – υποπαράγραφοι 2.1 έως και 2.16.

3. Η εργασία που αναφέρεται στις «Μεταγραφές», παραδόθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, για να χειριστεί περαιτέρω το θέμα, επειδή εκείνη έχει την αρμοδιότητα λόγω ιδιοκτησίας της μουσική αυτής των παρτιτούρων του Καλογερίδη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ, ότι η παραπάνω ενέργεια της καταγραφής της μουσικής της δισκογραφίας του Στρατή Καλογερίδη, έγινε με αποκλειστικό σκοπό τη διάσωσή της και περαιτέρω διάθεσή της σύμφωνα με το Νόμο. Μέχρι τότε, θα τηρείται σε αδράνεια στο αρχείον μου.

Ανεξάρτητα με τη διατυπωμένη αυτή θέση μου, προσωπική μου επιθυμία είναι

η μουσική αυτή της δισκογραφίας, η καταγραμμένη στις παρτιτούρες, να δωριστεί στις κυριότερες Ελληνικές Βιβλιοθήκες και στα Δημόσια και Δημοτικά Ωδεία της Κρήτης και των Αθηνών, ώστε από το ένα μέρος να εξασφαλιστεί η διατήρηση και διάσωση της μουσικής αυτής και από το άλλο να ξαναζωντανέψει η μουσική με τα δοξάρια των βιολιστών των Ωδείων.

Για την τελευταία αυτή περίπτωση, απαιτείται προηγουμένως η συγκατάθεση της κληρονόμου του Καλογερίδη την οποίαν αναμένομε.
 

 

Κεντρική | Μόνιμα Κείμενα | Προσωρινά Κείμενα | Επίκαιρα | Μουσική Παράδοση | Σητειακές Κοντυλιές | Προσωπικές πληροφορίες