Μουσικά Έργα Στρατή Καλογερίδη


 


Κεντρική
Μόνιμα Κείμενα
Προσωρινά Κείμενα
Επίκαιρα
Μουσική Παράδοση
Σητειακές Κοντυλιές
Προσωπικές πληροφορίες

 


Το μουσικό έργο του Στρατή Καλογερίδη, το διακρίνομε σε δυο βασικές κατηγορίες, το συνθετικό και το δισκογραφικό έργο.

Μικρή περιγραφή δόθηκε ήδη για το καθένα από αυτά.

1. Συνθετικά έργα του:

Αναφέρομε όσα περιλαμβάνονται στη Συλλογή-΄Εκδοση του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Κρητική Μουσική».

1.1 Κονδυλιές «in Fa maggiore – original No 1» Δια κλειδοκύμβαλο.

1.2 Κονδυλιές «in Do maggiore – original No 2». Δια κλειδοκύμβαλο – Νέος Πεντοζάλης.

1.3 Κονδυλιές Σητειακές και Μαλεβιζώτικες – Διασκευή – Νο 3 – Violon – op. 1.

1.4 Κρητική Μουσική – Κονδυλιές «in Fa maggiore – op. 1» δια βιολί και κλειδοκύμβαλον.

1.5 Μια νύχτα στο Καστρινό ακρογιάλι – op.2. Διά βιολί και κλειδοκύμβαλον.

1.6 Κρητικαί Μελωδίαι (Ηράκλειον) – op.3 – Δι’ άσμα – (Δια κλειδοκύμβαλον).

1.7 Νέος Πεντοζάλης – 0p 4 – (Δια κλειδοκύμβαλον).

1.8 Κονδυλιές«in Fa maggiore No 2» op 5–Διά χορό και άσμα συνοδεία κλειδοκυμβάλου.

1.9 Κονδυλιές «in Fa maggiore» Νο 3 op. 6. Δια βιολί μετά κλειδοκυμβάλου.

1.10 Η μοντέρνα Κρητικοπούλα – op.7 – Κονδυλιές «in Do maggiore»,δια βιολί και κλειδοκύμβαλον.

1.11 Κονδυλιές κρητικού χορού - op. 8. Δι’ άσμα μετά κλειδοκυμβάλου.

1.12 Κονδυλιές «in sol maggiore» - op.9. Διά βιολί και κλειδοκύμβαλον.

1.13 Κονδυλιές «in Re minore» - op. 10. Διά κλειδοκύμβαλον.

1.14 Κρητική μουσική «in mi maggiore» - op. 11.Διά τραγούδι (μαντινιάδες) μετά κλειδοκυμβάλου.

1.15 Κρητική μουσική «in Do maggiore (moderne)» - op. 12. Διά κλειδοκύμλον.

1.16 Κονδυλιές Καστρινές – op. 13 – Duetto – Οι Κανταδόροι – Διά κλειδ/λον.

1.17 Κρητική Νυκτωδία (Duetto) – op. 14 – Διά κλειδοκύμβαλον.

1.18 Καστρινοί Γλεντζέδες – op. 15 – Κονδυλιές «in La minore (Cantabile)» Διά κλειδοκύμβαλον.

1.19 Κρητικός χορός Σητειακός – Μεραμπελλιώτικος – op. 16 – Διασκευή.

1.20 Ο χορός της Πασιφάη – Δι’ άσμα – op. 17. Διά βιολί-κλειδοκύμβαλον.

1.21 Πεντοζάλης Νο 2 ( Διά το Ηράκλειον) – op. 18.

1.22 « Ο Ερωτόκριτος» - Βιτσέντζου Κορνάρου (Σητείας) – Διασκευή – op.19.

1.23 Σητειακοί Ξενύχτηδες – op.20 – Διά κλειδοκύμβαλον.

1.24 Η Σ τ ε ι α κ ο π ο ύ λ α - op. 21 - Διά κλειδοκύμβαλον.

1.25 Κονδυλιές «in Fa Νο 4» - op. 21 – Διά κλειδοκύμβαλον.2. Δισκογραφικά έργα.

Η ονομασία αναφέρεται όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε δίσκο. (78 στροφών).

2.1 Κοντυλιές Fa maggiore – Κρητικός χορός – 2η σύνθεση.

2.2 Κοντυλιές Do maggiore - Νέος Πεντοζάλης.

2.3 Μαλεβιζώτικος χορός ανάμικτος με ασκομαντούρα.

2.4 Κοντυλιές ανάμικτες με ασκομαντούρα.

2.5 Σητειακές και Μαλεβιζώτικες κοντυλιές.

2.6 Νέος πηδηχτός χορός στη κλίμακα Re maggiore.

2.7 Κρητικός χορός-Σητειακός πηδηχτός / Μεραμπελλιώτικος.

2.8 Κοντυλιές Ηρακλειώτικες.

2.9 Μαλεβιζώτικος χορός.

2.10 Κοντυλιές στη Re maggiore.

2.11 Κοντυλιές στη Fa maggiore – Σύνθεση 1η .

2.12 Κρητική Νυκτωδία

2.13 Ο ι Κ α ν τ α δ ό ρ ο ι.

2.14 Μεραμπελλιώτες Ξενύχτηδες.

2.15 Σ τ ε ι α κ ο π ο ύ λ α.

2.16 Ερωτόκριτος –Σε διασκευή.3. Εκτός από τα συνθετικά έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπάρχουν

και άλλα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.( Από το αρχείο Ηλία Οικονομάκη)

 

Κεντρική | Μόνιμα Κείμενα | Προσωρινά Κείμενα | Επίκαιρα | Μουσική Παράδοση | Σητειακές Κοντυλιές | Προσωπικές πληροφορίες